Schriftelijke vraag E-1137/07 van Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) aan de Commissie. Steun aan de scheepsbouwsector in Galicië (Spanje)