Verordening (EEG) nr. 2273/87 van de Raad van 15 juni 1987 tot vervanging van de bijlagen van Verordening (EEG) nr. 3420/83 betreffende de invoerregelingen voor de produkten van oorsprong uit landen met staatshandel die op communautair niveau niet zijn geliberaliseerd