SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 849/86 VAN MEVROUW EILEEN LEMASS AAN DE COMMISSIE: GELIJKE BEHANDELING VAN WEDUWEN EN WEDUWNAARS OP HET GEBIED VAN DE SOCIALE ZEKERHEID