Schriftelijke vraag nr. 2627/88 van de heer Anthony Simpson aan de Commissie: Mensenrechten in Turkije