Ministeriële verordening nummer 75113 van 28/01/1980, Staatscourant nummer 64 van 31/03/1980