Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.5872 – Warburg Pincus/Poundland) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP