Zaak T-486/08: Arrest van het Gerecht van 9 december 2009 — Earle Beauty/BHIM (SUPERSKIN) ( Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SUPERSKIN — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009) )