Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 juni 2011.#Paul Miles e.a. tegen Écoles européennes.#Verzoek om een prejudiciële beslissing: Chambre de recours des écoles européennes.#Prejudiciële verwijzing - Begrip ‚rechterlijke instantie van een der lidstaten’ in zin van artikel 267 VWEU - Kamer van Beroep van de Europese scholen - Stelsel van beloning van bij Europese scholen gedetacheerde leerkrachten - Niet-aanpassing van salarissen na waardevermindering van pond sterling - Verenigbaarheid met artikelen 18 VWEU en 45 VWEU.#Zaak C-196/09. Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 juni 2011.