Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. června 2011.