Zadeva T-374/19: Tožba, vložena 20. junija 2019 – Wuhrer/Parlament