Cauza T-374/19: Acțiune introdusă la 20 iunie 2019 — Wuhrer/Parlamentul