Schriftelijke vraag E-4739/10 Jim Higgins (PPE) aan de Commissie. Gegevensverzamelingsinstrument van de EU