Schriftelijke vraag nr. 808/88 van mevrouw Barbara Castle aan de Commissie: Regionaal Fonds