Schriftelijke vraag E-3155/07 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Niet-uitvoeringspraktijk van richtlijn 2003/18/EG door een deel van de Italiaanse regio's