Zaak 366/88: Beroep, op 16 december 1988 ingesteld tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen door Franse Republiek