/* */

Schriftelijke vraag E-2263/09 van Vincenzo Aita (GUE/NGL) en Umberto Guidoni (GUE/NGL) aan de Commissie. Ondernomen stappen naar aanleiding van milieuramp Ischia