Schriftelijke vraag E-2282/10 van Nikolaos Salavrakos (EFD) aan de Commissie. Bagageafhandeling op luchthavens