Schriftelijke vraag E-8715/10 Pervenche Berès (S&D) aan de Commissie. Verbod op en verwijdering van asbest