Beschikking van de Commissie van 24 januari 1980 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees zonder been dat krachtens Verordening (EEG) nr. 2326/79 bij openbare inschrijving wordt verkocht