Schriftelijke vraag P-5697/09 van Daniël van der Stoep (NI) aan de Commissie. Jaarverslag Algemene Rekenkamer over de EU-begroting 2008