Besluit van de Raad van 27 juli 1981 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de interimverlenging van het Protocol bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Senegal en de Europese Economische Gemeenschap inzake de visserij voor de Senegalese kust