Verordening (EEG) nr. 3262/83 van de Commissie van 17 november 1983 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van ruwe suiker voor de zeventiende deelinschrijving in het kader van de permanente hoofdinschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1882/83