SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 1062/84 VAN MEVROUW MARIJKE VAN HEMELDONCK AAN DE COMMISSIE: IMPORTVERBOD VOOR DRIJFMEST