Schriftelijke vraag nr. 2854/87 van mevrouw Undine-Uta Bloch von Blottnitz aan de Commissie: Exploitatie van de bodemschatten van de Zuidpool