Schriftelijke vraag E-2735/08 van Alyn Smith (Verts/ALE) aan de Commissie. Paisley Festival Company — Europese financieringsmiddelen