Verordening (EEG) nr. 1074/87 van de Commissie van 15 april 1987 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in april 1987 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor produkten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in een derde land