Verordening (EEG) nr. 3544/83 van de Commissie van 12 december 1983 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in de Benelux van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit China