Schriftelijke vraag P-6200/07 van Michael Cashman (PSE) aan de Commissie. Illegale sluiting van de Impact Club