Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 18/2009 van 5 februari 2009 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst