Zaak C-550/10 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2010 door Koninkrijk der Nederlanden tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 9 september 2010 in zaak T-348/07, Stichting Al-Aqsa tegen Raad van de Europese Unie