Schriftelijke vraag E-003419/11 Oreste Rossi (EFD) aan de Commissie. Afvangen van in de atmosfeer uitgestoten kooldioxide