Werkdocument van de diensten van de Commissie - Begeleidend document bij het Voorstel voor een richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht - Beknopte effectbeoordeling {COM(2007) 51 definitief} {SEC(2007) 160}