Schriftelijke vraag E-2975/10 van Iva Zanicchi (PPE) aan de Raad. Het veiligheidsprobleem in Brussel