Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van 1 april 2008 tot 30 april 2008 (Besluiten krachtens artikel 34 van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad of artikel 38 van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad )