Schriftelijke vraag E-005761/11 Oreste Rossi (EFD) aan de Commissie. Zonnepanelen voor de landbouwsector