Zaak T-97/08: Arrest van het Gerecht van 13 september 2010 — KUKA Roboter/BHIM (Tint oranje) ( „Gemeenschapsmerk — Gemeenschapsmerkaanvraag voor tint oranje — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009)” )