Schriftelijke vraag E-1368/10 van Marietta Giannakou (PPE) en Georgios Koumoutsakos (PPE) aan de Commissie. Onderzoek naar de mate waarin ook andere lidstaten praktijken als valutaswaps (one-off market swap operation) hebben toegepast