Schriftelijke vraag E-003865/11 Martin Häusling (Verts/ALE) aan de Commissie. Mogelijke sancties bij overschrijding van het emissieplafond voor ammoniak