Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 16 november 2011.#Low & Bonar plc en Bonar Technical Fabrics NV tegen Europese Commissie.#Mededinging - Mededingingsregelingen - Markt van industriële kunststof zakken - Beschikking waarbij inbreuk op artikel 81 EG wordt vastgesteld - Eén enkele en voortdurende inbreuk - Geldboeten - Verzachtende omstandigheden - Passieve rol - Evenredigheid - Gelijke behandeling - Volledige rechtsmacht.#Zaak T-59/06. Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 16 november 2011.