Voorstel voor een besluit van de Raad van [...] betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties voor de goedkeuring van motorvoertuigen wat de elektrische veiligheid betreft