Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) Vrijstelling beleggingsgoud Lijst van gouden munten die voldoen aan de criteria van artikel 344, lid 1, punt 2, van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 (bijzondere regeling voor beleggingsgoud) Geldig voor het jaar 20202019/C 364/08