VERORDENING (EEG) Nr. 829/88 VAN DE COMMISSIE van 29 maart 1988 tot vaststelling van de referentieprijzen voor perziken, nectarines daaronder begrepen, voor het verkoopseizoen 1988