Kommissionens forordning (EØF) nr. 829/88 af 29. marts 1988 om fastsættelse af referencepriser for ferskner, herunder blodferskner og nektariner, for produktionsåret 1988