Schriftelijke vraag E-2063/10 van Georgios Papanikolaou (PPE) aan de Commissie. Slechts zeer weinig aangiften van verkrachting komen uiteindelijk voor de rechtbank in de lidstaten van de EU