Avizul Comitetului Regiunilor privind Combaterea lipsei de adăpost