Verordening (EEG) nr. 2838/83 van de Commissie van 11 oktober 1983 houdende veertiende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2793/77 houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende een speciale steun voor ondermelk bestemd voor voederdoeleinden, behalve voor jonge kalveren