Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 oktober 2012 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 oktober 2012.#Pelati d.o.o. tegen Republika Slovenija.#Verzoek van de Upravno sodišče Republike Slovenije om een prejudiciële beslissing.#Harmonisatie van wetgevingen – Richtlijn 90/434/EEG – Gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten – Artikel 11, lid 1, sub a – Nationale wettelijke regeling die toekenning van belastingvoordelen afhankelijk stelt van toestemming – Verzoek om toestemming dat ten minste 30 dagen vóór uitvoering van voorgenomen transactie moet worden ingediend.#Zaak C‑603/10.