Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu šešiasdešimt trečiojoje Narkotinių medžiagų komisijos sesijoje, dėl medžiagų įtraukimo į sąrašą pagal 1961 m. Bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, ir 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvenciją