Schriftelijke vraag E-010487/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) aan de Commissie. Lijstervangst Spanje