Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 430/2012 av den 22 maj 2012 om inledande av anbudsförfarandet för stöd för privat lagring av olivolja